Będą pieniądze na kolejne termomodernizacje

2017-09-12
Gmina wyremontuje obiekty w Łysakowie Drugim i Prząsławiu

Miło nam poinformować, że Burmistrz Jędrzejowa podpisał dzisiaj z Marszałkiem Województwa pre-umowę na dofinansowanie przygotowanego przez Gminę Jędrzejów projektu pod nazwą: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Łysaków Drugi i Prząsław, gmina Jędrzejów”. W ramach projektu poddane zostaną termomodernizacji łącznie 4 budynki: 3 obiekty szkolne w Łysakowie Drugim oraz budynek świetlicy wiejskiej w Prząsławiu. 
Łączna wartość projektu wynosi 1 203 571,93 zł, z tego 967 950,67 zł zostanie sfinansowane ze środków unijnych. Dofinansowanie stanowić będzie 85 % całości kosztów kwalifikowanych.

wstecz