Świętokrzyska Nagroda Kultury dla Andrzeja Pietrzyka

2017-10-12
Pochodzący z Jędrzejowa artysta nagrodzony za całokształt twórczości

Dzisiaj w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach ma miejsce uroczystość wręczenia Świętokrzyskiej Nagrody Kultury. Na wniosek burmistrza Marcina Piszczka Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uhonorował statuetką za całokształt twórczości pochodzącego z Jędrzejowa artystę Andrzeja Pietrzyka. Świętokrzyską Nagrodą Kultury każdego roku Zarząd Województwa honoruje osoby, instytucje, stowarzyszenia oraz zespoły za szczególne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego. Statuetkę w imieniu artysty odbierze jego mama Zuzanna. W uroczystości towarzyszy jej burmistrz Marcin Piszczek. 
Andrzej Pietrzyk urodził się w Jędrzejowie, od kilkunastu lat mieszka, pracuje i tworzy w Linzu, w Austrii. Rzeźbi, maluje i projektuje. Jest absolwentem Instytutu Sztuk Pięknych w Petersburgu, gdzie studiował rzeźbę monumentalną w pracowni wybitego rosyjskiego rzeźbiarza Michaiła K. Anikuszyna. Był także stypendystą rządu francuskiego, studiował na wydziale rzeźby w Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts w Paryżu. Stypendium ukończył zdobywając na wystawie prac stypendystów „Artistes du Mode” wyróżnienie „Paris Match”. 
Jedną z najbardziej znanych rzeźb wykonanych przez artystę jest popiersie Ignacego Jana Paderewskiego za którą został wyróżniony w podyplomowym konkursie petersburskiej akademii. Znany jest miłośnikom i kolekcjonerom sztuki wielu krajów europejskich m.in. Francji, Austrii czy Niemczech, gdzie wystawia swe dzieła. Eksponował je również podczas wystawy urządzonej w Krakowie z okazji 60-lecia Sławomira Mrożka. 
W swojej twórczości artystycznej w szczególności pasjonuje go człowiek i jego relacje z otoczeniem, dlatego natura jest podstawową inspiracją prac artysty. Jego najbardziej znane dzieła to: rzeźba portretowa I.J. Paderewskiego; Brąz – Marjolaine; Marmur Stand. 
W Jędrzejowie artysta bywa często. Mieszka tu jego najbliższa rodzina. Dzięki tym kontaktom nawiązana została współpraca z władzami miasta, której pokłosiem było nieodpłatne wykonanie projektu rzeźb, które mają stanąć w przygotowywanym właśnie do rewitalizacji jędrzejowskim rynku.
W czerwcu 2017 roku rzeźba Andrzeja Pietrzyka przedstawiająca wykonanego z brązu konia stanęła przy Michaelerplatz w Wiedniu przed wejściem do pałacu cesarskiego. 
W lutym 2017 roku artysta otrzymał statuetkę „Jędrzejowianin Roku”.

wstecz