Kolejna promesy dla naszej gminy

2018-10-04
Na kwotę przeszło 500.000

Burmistrz Marcin Piszczek odebrał z rąk Wojewody Świętokrzyskiego kolejne promesy na kwotę przeszło 500.000 na wyremontowanie jeszcze w tym roku pięciu odcinków dróg tj. w miejscowiści Gozna (2 odcinki), w Jędrzejowie: ul. Daszyńskiego, Strażacka i  Blokowa 

wstecz