Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej

2018-10-12
10 października 2018 r. Gmina Jędrzejów podpisała umowę z Pracownią Architektoniczną IN Iwo Nowosielski na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Komunikacyjnego

10 października 2018 r. Gmina Jędrzejów podpisała umowę z Pracownią Architektoniczną IN Iwo Nowosielski na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów.
Przedmiot umowy objęty jest dofinansowaniem w ramach konkursu 03.04.00-IZ.00-26-133/17 Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 
Centrum Komunikacyjne zostanie zlokalizowane przy ulicy Kolejowej w sąsiedztwie dworca PKP. W ramach inwestycji zostaną wybudowane stanowiska komunikacji międzynarodowej dalekobieżnej, stanowiska komunikacji regionalnej , między innymi dla busów, komunikacji miejskiej, postój taksówek, budynek poczekalni z węzłem sanitarnym i małą gastronomią, stanowisko dla busów oczekujących, miejsca postojowe, parking dla rowerów, ścieżka rowerowa. Podróżni i pasażerowie będą oczekiwać na przyjazd swojego pojazdu w poczekalni. 
Do połowy 2019 roku Gmina planuje uzyskać pozwolenie na budowę w/w obiektu, a budowę Centrum wstępnie zaplanowano na koniec przyszłego roku.

wstecz