„Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów”

2019-08-20
Ankieta o przystąpieniu do projektu - nabór uzupełniający

 

KOMUNIKAT

 

Szanowni  Mieszkańcy!

Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Jędrzejów zainteresowanych udziałem w projekcie pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów” polegającym na montażu instalacji systemów OZE tj.: kolektorów słonecznych, paneli  fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła o możliwości  składania Ankiet o przystąpieniu do projektu. Nadmieniamy, że nabór ma charakter uzupełniający w odniesieniu do przeprowadzonej w 2017 roku ankietyzacji i ma na celu zapewnienie osiągnięcia wymaganych wskaźników projektu.

Informujemy, że  maksymalny poziom dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wynosi 34,33% wydatków NETTO związanych z montażem instalacji. Pozostałą część kosztów i podatek VAT oraz wynagrodzenie audytora będzie ponosił ostateczny odbiorca projektu (mieszkaniec gminy).   

Formularz Ankiety dostępny jest na stronie internetowej www.umjedrzejow.pl  oraz  w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 33a  (Punkt Informacyjny). Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie pod  numerem  tel.  41/ 386 10 10 wew. 126 lub 125.

Wypełnioną Ankietę należy przesłać elektronicznie na adres e-mail:     lub złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Jędrzejowie:  ul. 11 Listopada 33 a,  28-300 Jędrzejów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia:  30.09.2019r.

wstecz