Podpisanie umowy

2019-10-25
Przedmiotem umowy jest Budowa odcinka drogi gminnej nr 328047T - ul. Jasionka w Jędrzejowie w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów.

25.10.2019 w Galerii Jędrzejowskiego Centrum Kultury  podpisano  umowę  pomiędzy Gminą Jędrzejów, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta  Jędrzejowa Marcina Piszczka ,a Konsorcjum firm: Lider –Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z  -Partner – „ALTOR” Spółka z o.o.  reprezentowaną  przez  Tomasza Białego – Pełnomocnika. W podpisaniu umowy wziął również udział Wicewojewoda Świętokrzyski  Bartłomiej Dorywalski .

 

Przedmiotem umowy jest Budowa odcinka drogi gminnej nr 328047T -  ul. Jasionka  w  Jędrzejowie o  długości   697 mb. w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów”.

 

Za wykonanie całości przedmiotu umowy   ustalono  wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

- brutto – 8 619 186,50 zł

 

Środki na sfinansowanie inwestycji pochodzą  z DOFINANSOWANIA  Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH w wysokości  5 710 495,00zł. Pozostała część  to środki własne Gminy Jędrzejów.

 

Termin realizacji zamówienia (zakończenie robót budowlanych)  – do dnia 06.11.2020 r.

 

wstecz