Jest szansa na budowę gminnego żłobka

2019-11-14
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu o wartości ponad 3,7 mln złotych

Gmina Jędrzejów ubiega się o dofinansowanie budowy żłobka w miejscowości Piaski. Wczoraj (13.11) został złożony wniosek o przyznanie 2 mln 970 tys. zł, które łącznie ze środkami własnymi gminy wynoszącymi ponad 742 tysiące złotych ma pozwolić na wybudowanie gminnego żłobka, w którym opiekę znalazłoby 90 maluchów z terenu całej gminy.

Rządowy program „Maluch +” ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane są działania na rzecz tworzenia i utrzymania miejsc w instytucjach opieki dla dzieci do lat 3, tj. żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Gmina Jędrzejów ubiega się o dofinansowanie w ramach Modułu 1a przeznaczonego dla jednostek samorządu terytorialnego. W ramach tego modułu dofinansowane będą zadania tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 28 lutego 2020 roku.

wstecz