Jędrzejowianin roku - nabór wniosków

2020-01-03
8 stycznia 2020 r. upływa termin składania wniosków o nadanie statuetki „Jędrzejowianin Roku” za rok 2019.

Przypominamy, że 8 stycznia 2020 r. upływa termin składania wniosków o nadanie statuetki „Jędrzejowianin Roku” za rok 2019. Z pisemnym wnioskiem o nadanie nagrody mogą występować:

  • organizacje pozarządowe,
  • związki zawodowe,
  • komisje Rady Miejskiej w Jędrzejowie,
  • Burmistrz Miasta Jędrzejowa,
  • przewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie,
  • niezrzeszeni mieszkańcy Miasta i Gminy Jędrzejów- w tym przypadku wymagane jest podpisanie wniosku przez grupę co najmniej 50 osób.

 

Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

  • dane o kandydacie,
  • informację o dziedzinie wyróżnienia,
  • charakterystykę jego osiągnięć, czyli uzasadnienie wniosku,
  • informację o zgłaszającym,

 

Nagrody przyznawane są w następujących dziedzinach: artystycznej, gospodarczej, rolniczej, społecznej „młody talent”. Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie (pokój nr.12) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Jędrzejowianin Roku” do 8 stycznia 2020 roku. Regulamin nadawania nagrody „Jędrzejowianin Roku” oraz druk wniosku dostępny jest w załączeniu.


 

wstecz