Będzie remont stołówki w SP Potok Wielki

2020-06-04
Gmina Jędrzejów otrzymała 72 tysiące zł z programu „Posiłek w szkole i w domu”

 

Gmina Jędrzejów otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dofinansowanie w wysokości 72 000,00 zł zostanie przeznaczone na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki w Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim. Gmina zapewni wkład własny w wysokości 18 000,00 zł.

Za pozyskane środki będzie przeprowadzony gruntowny remont pomieszczeń oraz zakupione zostanie nowe wyposażenie, m.in.: meble kuchenne, piec konwekcyjno-parowy, lodówka, zamrażarka oraz inne urządzenia poprawiające standard kuchenny.

wstecz