List intencyjny w sprawie kolejki wąskotorowej

2020-06-09
Zarząd nad ciuchcią przejmie Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

Ciuchcia Expres Ponidzie będzie miała nowego zarządcę. 3 czerwca podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, powiatów: jędrzejowskiego i pińczowskiego oraz gmin: Jędrzejów, Pińczów, Imielno oraz Kije przy realizacji zadania zmierzającego do rewitalizacji oraz funkcjonowania Kolejki Wąskotorowej PONIDZIE. Tym samym materializuje się plan zakładający likwidację spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa Ciuchcia Expres Ponidzie sp. z o.o. oraz przejęcie kolejki przez samorząd województwa świętokrzyskiego. Wszystkie samorządy, które są obecnie udziałowcami spółki zobowiązały się do współfinansowania funkcjonowania działalności ciuchci. Prowadzenie kolejki ma zostać powierzone Zespołowi Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. Kolejka będzie funkcjonować na trasie Jędrzejów – Umianowice - Pińczów.
Historia jędrzejowskiej wąskotorówki sięga I Wojny Światowej. W roku 1915 jej budowę rozpoczęły wojska austriackie, które dla potrzeb militarnych wykonały pierwszy odcinek kolei wąskotorowej Jędrzejów – Motkowice. Po wycofaniu frontu walk trwała rozbudowa trasy kolei, która w krótkim czasie dotarła do Hajdaszka. W 1924 roku powiat pińczowski zbudowało odcinek Pińczów – Hajdaszek, który połączył się z odcinkiem jędrzejowskim. Kolejka obsługująca ruch pasażerski i towarowy swoją największą świetność przeżyła w latach 60-tych XX wieku. Docierała przez Pińczów, Wiślicę, Michałów, Staszów, Rytwiany aż do Pacanowa. Stopniowa utrata znaczenia dla ruchu pasażerskiego i towarowego zbiegła się ze wzrostem zainteresowania turystów. We wczesnych latach 90-tych zostały uruchomione przewozy turystyczne, które funkcjonowały w ograniczonym na ograniczonej trasie do ubiegłego roku. Od 2002 roku kolejką zarządzają samorządy, które przejęły ją od zrestrukturyzowanych Polskich Kolei Państwowych. Niestety tabor, torowiska, a przede wszystkim malownicze nadnidziańskie estakady pomiędzy miejscowościami Stawy i Umianowice, wymagają sporych inwestycji. Ich stan uniemożliwia obecnie prowadzenie obsługi ruchu turystycznego.
Podpisany list intencyjny stwarza realną szansę na dofinansowanie i w stosunkowo krótkim czasie przywrócenie świetności ponidziańskiej perełki turystycznej, jaką niewątpliwe jest Ciuchcia Expres Ponidzie. Obecnie w miejscu stacji kolejki w Umianowicach Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach realizuje dużą inwestycję – Ośrodek Edukacji Przyrodniczej. Jego powstanie wpisuje się znakomicie w plan rewitalizacji całej kolejki. Przypomnijmy, że w 2014 roku został zrewitalizowany dworzec kolejki wąskotorowej w Jędrzejowie.

 

 

wstecz