Trzecia obwodnica Jędrzejowa otwarta!

2020-08-17
Dzisiaj została przekazana do użytku obwodnica Jędrzejowa łącząca drogę krajową nr 78 z drogą wojewódzką nr 768.

Dzisiaj została przekazana do użytku obwodnica Jędrzejowa łącząca drogę krajową nr 78 z drogą wojewódzką nr 768. W uroczystości wzięli udział m.in. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Wicemarszałek Marek Bogusławski, radni wojewódzcy: Artur Konarski i Leszek Wawrzyła, starosta jędrzejowski Paweł Faryna, burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek, przedstawiciele Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz Urzędu Wojewódzkiego.

Wiadomość o oddaniu do użytku nowej obwodnicy ucieszy z pewnością kierowców, którzy kierując się do Kazimierzy Wielkiej musieli dotąd przejechać przez centrum Jędrzejowa. To także dobra wiadomość dla jędrzejowian. Nasze miasto zyskało tym sposobem ostatnią ważną obwodnicę, która w znaczący sposób odciąży nasze miasto od ruchu tranzytowego.

 

Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 31 mln złotych, w tym prawie 19,4 mln stanowiło dofinansowanie pozyskane ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu  została wybudowana nowa droga o długości 2,5 km z dwoma pasami ruchu 2x3,5 m. Wybudowany został wiadukt nad linią kolejki wąskotorowej, wiadukt nad linią LHS oraz dwa ronda łączące nowy odcinek drogi z DK 78 oraz DW 768. Rozbudowane zostały skrzyżowania z drogami niższych kategorii, wykonane zostały tzw. lewoskręty, zatoki autobusowe, chodniki, zjazdy, przepusty, drogi dojazdowe do pól, kanalizacja deszczowa i sanitarna, zbiorniki infiltracyjne, przejście dla zwierząt.

Foto: Urząd Miejski w Jędrzejowie, @okiemdrona  https://www.facebook.com/pg/miastojedrzejow/photos/?tab=album&album_id=4289794607758618&__xts__%5B0%5D=68.ARCtlPbJBj0dc-OZYVabVHSMrRYYjrJjr8jCFJXlyPmBsR5wH5Dt-_pYPXrRCqsa6bZL7xeD9VkdZkh0ZB0z5C51_THNaBDaFtohnXKqlheZBIF6hhdRrz7tX_W3GKkuK767Vg0UIfv335Ja-Rl4da2nw-0fAi9iqz2PRC4DXWk3G6JZU02IuS4hgUS8T6wBfXYnbLKA6RQ1vxPmhobN24Kjh2_q_q8oFb8rAZAx_5TLxMKFRYTsI_1SiO2y504WeyaHQizOB60Q5fI-WdquRz1fyCcK4fIfvil85N9i8Sds3Sl1vdmKFjJs9VLm_AYfLNdTtp-MewTPFMUIBE6k-BZXc_itgYCRAr6-oDKLR5vsowR3TQNlGX3_6nO3pHzYDavS3aK9lucrrHJVPCnuRWyEUnJAZeXqJ3xDBfunz9xwD6PvZ8o_HcoZzJ_8gDtVtpXM8nfzxoV69S79u8gy&__tn__=-UC-R

wstecz