Laboratoria Przyszłości

2021-11-26
Dwanaście szkół z gminy Jędrzejów otrzyma łącznie 754 tysiące złotych

Dwanaście szkół z gminy Jędrzejów otrzyma łącznie 754 tysiące złotych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

 

Dofinansowanie otrzymają:

 1. SP 2 – 108 900,00 zł
 2. SP 3 – 145 500,00 zł
 3. SP 4 – 152 400,00 zł
 4. SP 5 – 77 700,00 zł
 5. SP w Jasionnie – 30 000,00 zł
 6. SP w Łysakowie – 30 000,00 zł
 7. SP w Podchojnach – 30 000,00 zł
 8. SP w Potoku Wielkim – 30 000,00 zł
 9. SP w Prząsławiu – 30 000,00 zł
 10. SP w Skroniowie – 60 000,00 zł
 11. SP w Rakowie – 30 000,00 zł
 12. SP w Mnichowie – 30 000,00 zł

 

Przyznane środki szkoły przeznaczą na zakup określonego programem wyposażenia podstawowego:
•    Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.)
•    Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
•    Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.)
•    Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów),

a także na inne wybrane z katalogu 175 pozycji nowoczesne elementy - od narzędzi po roboty edukacyjne.

 

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).


wstecz