Wielki jędrzejowianin upamiętniony

2021-12-28
W parku miejskim w Jędrzejowie nastąpiło odsłonięcie popiersia ppłk Kazimierza Zenktelera, zasłużonego żołnierza wojny polsko-bolszewickiej oraz dowódcą sił powstańczych na Górnym Śląsku.

wstecz