Uroczyste odsłonięcie popiersia ppłk Kazimierza Zenktelera

2021-12-28
Bohater narodowy, mieszkaniec Jędrzejowa został uhonorowany

W uroczystej oprawie, z wojskowa asystą honorową zostało wczoraj odsłonięte popiersie ppłk. Kazimierza Zenktelera, wybudowane w parku przy ul. Św. Barbary z inicjatywy Burmistrza Miasta Jędrzejowa  ze środków gminnych, przy wsparciu krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. W uroczystości odsłonięcia wzięli udział: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu Anna Krupka, Senator RP Krzysztof Słoń, Poseł na Sejm Mariusz Gosek, Wicewojewoda Świętokrzyski Rafał Nowak, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski, dyrektor krakowskiego oddziału IPN dr hab. Filip Musiał, Maciej Korkuć – Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie Robert Kruk wraz z delegacją radnych miejskich, Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna, Wicestarosta Maria Barańska, Przewodniczący Rady Powiatu Jędrzejowskiego Marek Mentel, Radna Sejmiku Świętokrzyskiego Bogusława Wypych, przedstawiciele organizacji społecznych i politycznych, policji i straży pożarnej. Wiele instytucji wystawiło poczty sztandarowe. Burmistrz w imieniu mieszkańców Jędrzejowa podziękował rodzinom Grabowskich i Łuszczkiewiczów za opiekę, jaką sprawowały nad pułkownikiem Zenktelerem w okresie jego zamieszkania przy ul. Kieleckiej w Jędrzejowie.

Popiersie odsłonili fundatorzy: burmistrz Marcin Piszczek, dyrektor krakowskiego IPN dr Filip Musiał oraz naczelnik Maciej Korkuć. Poświęcenia dokonali: opat jędrzejowski, ojciec Rafał Ścibiorowski oraz ksiądz dziekan Leszek Sztandera. Wartę przy popiersiu pełnili żołnierze 10. Brygady Świętokrzyskiej Wojsk Obrony Terytorialnej. Kapitan Marcin Kowal odczytał apel pamięci, a kompania honorowa wchodząca w skąd 10. Brygady Świętokrzyskiej WOT  oddała salwę honorową.

Na zakończenie uroczystości pod popiersiem złożone zostały kwiaty.

Uroczystość prowadził Bernard Suchmiel, wicedyrektor Zespołu Szkół nr w im. Stefana Grota Roweckiego w Jędrzejowie, historyk i regionalista.

Po zakończeniu części oficjalnej można było rozgrzać się wojskowa grochówką i odwiedzić namiot promocyjny Wojska Obrony Terytorialnej.

******************************

Popiersie o wielkości 70x40 cm wykonane jest z białego marmuru. Wykonawcą jest jędrzejowski artysta rzeźbiarz, Leszek Kurkowski. Osadzone jest na cokole o wysokości 120 cm wykonanego z wapienia pińczowskiego – tego samego, z którego wybudowane są mury jędrzejowskiego klasztoru.

******************************

Kazimierz Zenkteler urodził się 24 stycznia 1884 roku w Wojnowicach koło Buku w Wielkopolsce. Ukończył gimnazjum w Poznaniu, a następnie odbył roczny kurs niemieckiej szkole podchorążych 5. Pułku Artylerii Ciężkiej. W 1906 roku został wcielony do wojska pruskiego. W czasie I Wojny Światowej walczył w szeregach wojska niemieckiego na froncie zachodnim.  W maju 1918 roku został ciężko ranny i jako inwalida został zwolniony z armii niemieckiej. Był jednym z czołowych organizatorów przygotowań do Powstania Wielkopolskiego. W czasie powstania dowodził na froncie zachodnim, potem był dowódcą V Okręgu Wojskowego w Grodzisku Wielkopolskim. 

W grudniu 1918 r. brał udział w obradach Polskiego Sejmu Dzielnicowego. W czasie wojny z bolszewikami 1920 roku dowodził VII Rezerwową Dywizją Piechoty. W grudniu tego roku objął dowództwo nad nowo powstałą 23 Dywizją Piechoty. Od 6 czerwca 1921 roku z polecenia władz Polski objął dowództwo sił powstańczych na Górnym Śląsku. Ratował przed klęską III Powstanie Śląskie, które wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. W styczniu 1922 roku został przeniesiony do rezerwy w stopniu podpułkownika.

W latach 20-tych był członkiem kapituły Orderu Odrodzenia Polski. Sam był odznaczony między innymi Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Walecznych.

Po kampanii wrześniowej w 1939 roku został deportowany przez Niemców z Wielkopolski do Jędrzejowa. Od 1940 roku pracował  w jędrzejowskim szpitalu i współpracował z ruchem oporu.

Po zakończeniu wojny pozostał w Jędrzejowie, mieszkał przy ulicy Kieleckiej 10, gdzie w biedzie i zapomnieniu spędził ostatnie lata życia. Zmarł 22 stycznia 1955 roku. Został pochowany na cmentarzu parafialnym Św. Trójcy. W roku 2001 prochy płk. Zenktelera zostały przeniesione na cmentarz parafialny w Buku.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia autorstwa Leszka Kowalskiego:  https://www.facebook.com/media/set/?vanity=miastojedrzejow&set=a.6796763587061695

wstecz