Zmiana organizacji ruchu

2023-05-25
W związku z naprawą kanalizacji sanitarnej i deszczowej jak również z pracami drogowymi związanymi z odtworzeniem nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu ul.11-go Listopada i ul. Armii Krajowej, zachodzi konieczność ograniczenia ruchu samochodowego

Burmistrz Miasta Jędrzejowa informuje, że w związku z naprawą kanalizacji sanitarnej i deszczowej jak również z pracami drogowymi związanymi z odtworzeniem  nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu ul.11-go Listopada i ul. Armii Krajowej, zachodzi konieczność ograniczenia ruchu samochodowego na tym skrzyżowaniu. W związku                        z powyższym w dniach 29.05-02.06.2023r. zostanie czasowo zmieniona organizacja ruchu  poprzez :

- wprowadzenie zakazy skrętu w lewo  i prawo z ul. 11-go Listopada w ul. Armii Krajowej,

- wyłączenie dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w lewo z ul. 11-go  Listopada w ul. Armii  Krajowej. Wyłączenie zostanie zabezpieczone barierkami U-20 ze  znakiem C-1 i lampami drogowymi emitujące kolor żółty uruchamianymi zmierzchowo,

- wprowadzenie nakazu skrętu w prawo za znakiem C-2 z ul. Armii Krajowej w ul. 11-go Listopada.

- istniejące oznakowanie pionowe na ul. 11-go Listopada (znak F-10) na czas trwania robót  zostanie zasłonięty lub odwrócony.

Po zakończeniu prac zostanie przywrócone obecnie obowiązujące oznakowanie pionowe  i poziome. Miejsce wykonania naprawy i czasowe oznakowanie zostało przedstawione w załączniku.

 

 

 

wstecz