Informacja o programie "Jędrzejowska Karta Seniora"

28 marca 2018 roku Rada Miejska w Jędrzejowie podjęła uchwałę Nr XLIII/412/18 zmienina uchwałą nr  XII/99/19 w sprawie przyjęcia i realizacji programu „Jędrzejowska Karta Seniora”. Program obejmuje system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień skierowanych do osób stale zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów, które ukończyły 60 rok życia. Celem programu jest ułatwienie dostępu do dóbr kultury, sportu i rozrywki, podniesienie aktywności oraz wzmocnienie kondycji finansowej seniorów. 
Zgodnie z uchwałą program funkcjonuje od 1 września 2018r.
 
Do współpracy, zaproszono jednostki organizacyjne oraz szereg podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów, bo to od nich, jako Partnerów programu zależy jego funkcjonowanie. Przedsiębiorcy chcący wziąć udział w programie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy podmiotu. Formularz znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie www.jedrzejow.eu w zakładce „Jędrzejowska Karta Seniora”. Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie urzędu ( I piętro, pokój nr 12).  Na podstawie złożonego formularzu zawarte zostanie stosowne porozumienie o współpracy. Przystąpienie do programu niesie za sobą korzyści  dla Partnerów programu, bowiem daje on szansę na pozyskanie nowej, coraz większej grupy klientów ( seniorów ) oraz zdobyciu opinii przyjaznego osobom starszym przedsiębiorstwa. Firmy będące Partnerami „Jędrzejowskiej Karty Seniora” z pewnością staną się rozpoznawalne wśród tej grupy mieszkańców. Każda firma biorąca udział w programie otrzyma specjalną naklejkę informującą o udziale w projekcie. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, zamieszczony został katalog Partnerów programu. 
 
„Jędrzejowska Karta Seniora” uprawniająca do korzystania z ulg i zwolnień wydawana jest od 1 września 2018r. w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 33a w punkcie informacji na parterze budynku w godzinach pracy urzędu. W celu uzyskania karty należy wypełnić i złożyć wniosek dostępny w punkcie informacji oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 041 386-10-10.
wstecz