NABÓR WNIOSKÓW - USUWANIE AZBESTU w 2018 r.

2017-12-28
Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji budynków stanowiących własność osób fizycznych w 2018 r.

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji budynków stanowiących własność osób fizycznych w 2018 r.

 

Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające na terenie miasta i gminy Jędrzejów  budynki mieszkalne lub gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest.

  1. Dofinansowaniu podlegają w 100% koszty demontażu, unieszkodliwiania i transportu materiałów zawierających azbest stanowiących pokrycie dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych.
  2. Z dofinansowania korzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami (współwłaścicielami, wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Jędrzejów.
  3. Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, które we własnym zakresie dokonały  czynności demontażu lub transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów  zawierających azbest.

 

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, ul. 11 listopada 33a, 28-300 Jędrzejów, pok. Nr 12  w dniach 02.01.2018 r. do 09.03.2018r.

wstecz