Wyniki konkursu ofert - sport

2018-04-16
Burmistrz Miasta Jędrzejowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w roku 2018 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Miasta Jędrzejowa rozstrzygnał otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w roku 2018 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego i przyznał dotacje na:

 

ZADANIE I - POPULARYZACJA PIŁKI NOŻNEJ

 

 1. Klub Sportowy „Naprzód” Jędrzejów – 260 000 zł;
 2. Ludowy Klub Sportowy „Piaskowianka” Piaski – 110 000 zł;
 3. Ludowy Zespół Sportowy „Zryw” Skroniów – 70 000 zł
 4. Klub Sportowy „Elmar” – 10 000 zł
 5. Młodzieżowy Klub Sportowy „Football Academy” – 8 000 zł

 

 

ZADANIE II - „SZKOLENIE I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE”

 

 1. Łuczniczy Ludowy Klub Sportowy „Karima” Prząsław – zadanie pod nazwą – „Popularyzacja łucznictwa i współzawodnictwo sportowe połączone z promocją Gminy Jędrzejów w 2018 roku”–  3 000 zł.
 2. Liga Obrony Kraju – Zarząd Powiatowy w Jędrzejowie – zadanie pod nazwą „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie strzelectwa sportowego”– 6000 zł.
 3. Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Kielecka, Hufiec Jędrzejów – zadanie pod nazwą „Popularyzacja turystyki i współzawodnictwo sportowe” – 5 000 zł.
 4. Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie – zadanie pod nazwą „Organizacja zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych w ramach działalności Olimpiad Specjalnych” – 8 000 zł.
 5. UMKS „Nadir” – zadanie pod nazwą „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe” – na zawody strzeleckie, zajęcia biegowe oraz organizację IV Biegu Lisów – 15 000 zł.
 6. Jędrzejowski Klub Bokserski – na szkolenie zawodników oraz organizację imprez bokserskich – 5 000 zł
 7. Klub Sportowy Jędrzejowski Klub Kolarski - na zadanie pod nazwą „Popularyzacja kolarstwa” – 5 000 zł.

 

wstecz