Harmonogram odbioru odpadów

2019-12-27
Z terenu Miasta Jędrzejowa oraz terenów wiejskich Gminy Jędrzejów w 2020 roku.

Harmonogram odbioru odpadów z terenu miasta Jędrzejów na 2020 rok

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Jędrzejów na 2020 rok

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na 2020r

wstecz