NABÓR WNIOSKÓW

2019-12-31
USUWANIE AZBESTU w 2020 r.

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji budynków stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w 2020 r.

          

Wnioski mogą składać osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe posiadające na terenie miasta i gminy Jędrzejów  budynki mieszkalne lub gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest.

1.       Dofinansowaniu podlegają w 100% koszty demontażu, unieszkodliwiania i transportu materiałów zawierających azbest stanowiących pokrycie dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych
2.       Z dofinansowania korzystać mogą osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe  będące właścicielami (współwłaścicielami, wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Jędrzejów.
3.       Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, które we własnym zakresie dokonały  czynności demontażu lub transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów  zawierających azbest.

 

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, ul. 11 listopada 33a, 28-300 Jędrzejów, pok. nr 12  w dniach 02.01.2020 r. do 12.03.2020r.

 

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej www.jedrzejow.eu oraz pod numerami telefonów 41 3861010 wew. 148 i 168

 

Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich złożenia.

 

UWAGA
Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

 

wstecz