Skład Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 


 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie

 

 

 

 


 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie 
 

 

Paweł Błaszkiewicz

 

Robert Kruk

 

 


 

 

Radni:

 

 
Andrzej Bielecki
Andrzej Błaszkiewicz
Paweł Błaszkiewicz
Andrzej Jakubanis
Karolina Jarosz
Agnieszka Jopek-Wasilewska
Konrad Kałka
Wacław Kędra
Teodor Kot
Wojciech Król
Robert Kruk
Grzegorz Kuśmierz
Łukasz Skrzypczak
Marek Skrzypiec
Łukasz Stanek
Mirosław Sztabławy
Paweł Wojda
Jan Ziębiński 
Marian Zimoch
Wojciech Zwierzchowski