Organizacja urzędu

  • Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (OrSO)
    naczelnik wydziału:
    mgr Weronika Czajor
    e-mail: weronika.czajor@umjedrzejow.pl
    • Referat Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień (RGUP)

 

  • Wydział Finansowy (FN)
    Skarbnik Gminy: mgr Bożena Ciepluch
    e-mail:

 

  • Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej (IUIT)
    naczelnik wydziału: mgr inż Marta Pędzik – Prawda
    e-mail: 
    • Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (RIZP)

 

  • Wydział Zagospodarowania Przestrzennego (GP)
    naczelnik wydziału: mgr inż. Dariusz Treliński
    e-mail:

 

  • Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami (RGG)
    naczelnik wydziału: mrg Wojciech Abramowicz
    e-mail:

 

  • Straz Miejska (SM)
    Komendant: Wojciech Hatys

 

  • Samodzielne Stanowisko ds. Lokalowych (SL)

 

  • Radca Prawny (R)
    mgr Wiesław Zagała

 

  • Wieloosobowe stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej (ZKSOOC)

 

  • Urzad Stanu Cywilnego (USC)
    kierownik:

 

  • Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego (AW)

 

  • Informatyk (I)

 

  • Punkt Informacji (PI)

 

  • Biuro Rady Miejskiej (BRM)

 

  • Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu (P)

 

  • Stanowisko ds. Elektronicznego Systemu Obsługi Dokumentów (E-SOD)

 

Informujemy, że podane adresy e-mailowe nie pełnią roli skrzynki podawczej. 

Do wnoszenia spraw i wniosków drogą elektroniczną służy specjalne konto zamieszczone na platformie ePUAP, zarządzane przez MSWiA.

http://epuap.gov.pl